Privacy Statement

Sportbedrijf Amstelveen respecteert en beschermt de privacy van alle leden en alle houders van persoonsgebonden Sport & Cultuur Amstelveen en alle afzonderlijke inschrijvingen op Sport & Cultuur Amstelveen Nieuwsbrief. Sportbedrijf Amstelveen spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgdragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Sportbedrijf Amstelveen wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Sportbedrijf Amstelveen met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.


Over Sport & Cultuur Amstelveen

Met Sport & Cultuur Amstelveen (SCA) kan de jeugd deelnemen aan verschillende sportlessen en allerlei, andere activiteiten in Amstelveen en Aalsmeer. Denk hierbij aan onbeperkt zwemmen bij Zwembad de Meerkamp. Daarnaast biedt het programma toegang tot nog veel meer leuke activiteiten als jumpen, kook-, dans- en muzieklessen, zoals de zangcursus in het Amstelveense Poppodium. SCA is een initiatief van Sportbedrijf Amstelveen ten behoeve van de sport- en cultuurparticipatie van de lokale jeugd. Daarnaast heeft SCA het doel dat de aangesloten leden op een ongedwongen manier hun passie kunnen ontdekken. Dus.. waar wacht je op?

      GROUPCARD
 Naar boven